Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on lokakuu, 2019.

23.10. Johtajuusajattelun kehittyminen

Toinen luento käsitteli sitä, miten johtajuusajattelu on kehittynyt. Ennen tämän kurssin alkua en ollut juurikaan perehtynyt johtajuusajatteluun ja sen tutkimukseen. Aihe vaikuttaa kuitenkin kiinnostavalta ja ajattelen, että johtamista voi oppia ja opiskella, vaikka ei itseään johtajatyyppinä pitäisikään. Valitsin kauppatieteet yhdeksi sivuaineeksi, koska uskon että siitä on hyötyä erilaisissa työtehtävissä ja varsinkin johtamisen opinnoista on etua myös asiantuntijatyössä ja tiimin jäsenenä. Tällä luennolla kiinnostavinta oli kuulla eri tutkimuksista ja miten johtajuuden tutkimus on kehittynyt, sekä miten johtajuudesta ja työntekijöistä on eri aikakausina ajateltu. Johtaminen on abstrakti ilmiö, jota ei ole ihan helppo tutkia ja luennolla korostettiinkin sitä, että johtamisessa ei ole yhtä totuutta, joka sopii kaikkiin konteksteihin. Johtamisajattelua on ollut jo teollisen vallankumouksen aikana 1800-luvulla. Ensimmäisenä johtamisen teoriana pidetään tieteellisen liikkeenjohd

22.10. Muuttuva & uudistuva johtaminen

Aloitimme kurssin puhumalla johtamisen muuttumisesta. Aikaisempaa tietoa luennon aiheesta ei hirveästi ollut, vain semmoisia ns. stereotypioita, mitä johtamisen luullaan olevan. Kaksi pohdittavaa kysymystä luennolla olivat: Miten muutosta johdetaan? Ja miten johtamisen pitää muuttua? Omasta näkökulmasta muutosta pitäisi johtaa tuomalla selkeästi uusi visio kaikille organisaatiossa työskenteleville esiin, jotta kenellekään ei jää epäselväksi, että mihin suuntaan organisaatio on muutoksen avulla menossa. Muutos pitää myös ottaa rauhallisesti, sillä liian nopea muutos yleensä saa aikaan negatiivisen vastaanoton. Johtamisen taas pitäisi muuttua siten, että se pysyy ajan tasalla, sillä tietyt johtamisen tyylit eivät enää toimi nykyään, vaikkakin ne saattoivat toimia ennen. Tämä koskee varsinkin vanhemman sukupolven johtamista. Johtamisen pitää sopeutua tilanteeseen ensin, ennen kuin sitä voi vaatia muilta, mieluummin kontakti johtamista, kuin pöydän takaa johtamista. Asia, joka jäi poh